ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นายวรวัจน์  เจริญชัยพงศ์   กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
0 2017 3333 , 0 2016 3333  ต่อ 508 , 509
email@namsengins.co.th