ผลการดำเนินงาน
งบการเงินปี 2565
ไตรมาส 1
Financial Report 2022
Quarter 1
งบการเงินปี 2564
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
Financial Report 2021
All
Quarter 3
Quarter 2
Quarter 1
งบการเงินปี 2563
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
Financial Report 2020
All
Quarter 3
Quarter 2
Quarter 1
งบการเงินปี 2562
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
Financial Report 2019
All
Quarter 3
Quarter 2
Quarter 1
งบการเงินปี 2561
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
Financial Report 2018
All
Quarter 3
Quarter 2
Quarter 1
งบการเงินปี 2560
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
Financial Report 2017
All
Quarter 3
Quarter 2
Quarter 1
งบการเงินปี 2559
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
Financial Report 2016
All
Quarter 3
Quarter 2
Quarter 1
งบการเงินปี 2558
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
Financial Report 2015
All
Quarter 3
Quarter 2
Quarter 1
งบการเงินปี 2557
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
Financial Report 2014
All
Quarter 3
Quarter 2
Quarter 1
งบการเงินปี 2556
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
Financial Report 2013
All
Quarter 3
Quarter 2
Quarter 1
งบการเงินปี 2555
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
Financial Report 2012
All
Quarter 3
Quarter 2
Quarter 1
งบการเงินปี 2554
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
Financial Report 2011
All
Quarter 3
Quarter 2
Quarter 1
งบการเงินปี 2553
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
Financial Report 2010
All
Quarter 3
Quarter 2
Quarter 1
ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และขั้นตอนการให้บริการ (แบบ ปผว.1) ปี 2565
ไตรมาส 1
ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และขั้นตอนการให้บริการ (แบบ ปผว.1) ปี 2564
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และขั้นตอนการให้บริการ (แบบ ปผว.1) ปี 2563
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และขั้นตอนการให้บริการ (แบบ ปผว.1) ปี 2562
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และขั้นตอนการให้บริการ (แบบ ปผว.1) ปี 2561
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2 (ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 48/2561)
ไตรมาส 1 (ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 48/2561)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และขั้นตอนการให้บริการ (แบบ ปผว.1) ปี 2560
ทั้งปี (ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 48/2561)
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และขั้นตอนการให้บริการ (แบบ ปผว.1) ปี 2559
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และขั้นตอนการให้บริการ (แบบ ปผว.1) ปี 2558
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และขั้นตอนการให้บริการ (แบบ ปผว.1) ปี 2557
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และขั้นตอนการให้บริการ (แบบ ปผว.1) ปี 2556
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และขั้นตอนการให้บริการ (แบบ ปผว.1) ปี 2555
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
งบการเงิน
งบการเงินปี 2565
ไตรมาส 1
Financial Report 2022
Quarter 1
งบการเงินปี 2564
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
Financial Report 2021
All
Quarter 3
Quarter 2
Quarter 1
งบการเงินปี 2563
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
Financial Report 2020
All
Quarter 3
Quarter 2
Quarter 1
งบการเงินปี 2562
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
Financial Report 2019
All
Quarter 3
Quarter 2
Quarter 1
งบการเงินปี 2561
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
Financial Report 2018
All
Quarter 3
Quarter 2
Quarter 1
งบการเงินปี 2560
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
Financial Report 2017
All
Quarter 3
Quarter 2
Quarter 1
งบการเงินปี 2559
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
Financial Report 2016
All
Quarter 3
Quarter 2
Quarter 1
งบการเงินปี 2558
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
Financial Report 2015
All
Quarter 3
Quarter 2
Quarter 1
งบการเงินปี 2557
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
Financial Report 2014
All
Quarter 3
Quarter 2
Quarter 1
งบการเงินปี 2556
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
Financial Report 2013
All
Quarter 3
Quarter 2
Quarter 1
งบการเงินปี 2555
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
Financial Report 2012
All
Quarter 3
Quarter 2
Quarter 1
งบการเงินปี 2554
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
Financial Report 2011
All
Quarter 3
Quarter 2
Quarter 1
งบการเงินปี 2553
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
Financial Report 2010
All
Quarter 3
Quarter 2
Quarter 1
ฐานะการเงิน
ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และขั้นตอนการให้บริการ (แบบ ปผว.1) ปี 2565
ไตรมาส 1
ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และขั้นตอนการให้บริการ (แบบ ปผว.1) ปี 2564
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และขั้นตอนการให้บริการ (แบบ ปผว.1) ปี 2563
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และขั้นตอนการให้บริการ (แบบ ปผว.1) ปี 2562
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และขั้นตอนการให้บริการ (แบบ ปผว.1) ปี 2561
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2 (ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 48/2561)
ไตรมาส 1 (ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 48/2561)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และขั้นตอนการให้บริการ (แบบ ปผว.1) ปี 2560
ทั้งปี (ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 48/2561)
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และขั้นตอนการให้บริการ (แบบ ปผว.1) ปี 2559
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และขั้นตอนการให้บริการ (แบบ ปผว.1) ปี 2558
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และขั้นตอนการให้บริการ (แบบ ปผว.1) ปี 2557
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และขั้นตอนการให้บริการ (แบบ ปผว.1) ปี 2556
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และขั้นตอนการให้บริการ (แบบ ปผว.1) ปี 2555
ทั้งปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1